Kopli liinid – uus elukeskkond mere kaldal!

Kaart

Kopli liinide arendusprojekt hõlmab endas ca 20ha suurust maa-ala, mille lõpptulemusena valmib terviklik elukeskkond. Ehitatakse kvartalite kaupa etapiviisiliselt.

D2 kvartal

Kopli liinide taastulek saab järje D2 kvartaliga. Kvartali moodustavad omavahel kuus maa-aluse parklaga ühendatud kolme- kuni viiekorruselised majad. Hoonete põhilised välisviimistlusmaterjalid on värvitud puit-laudise faktuuriga raudbetoon-paneel, metall ja klaas. Rõdude „kastilik – kubistlik” struktuur annab hoonetele visuaalset kergust ja mängulisust. Avade paigutusega saavutatud majade individuaalsus ja vaheldusrikkus loob kordumatu välis- ja siseruumi ning ühtlasi tugevdab rajatava Kopli liinide piirkonna identiteeti. Maapealsetel korrustel on elu– ja bürooruumid. Parkimine, panipaigad, rattahoidlad ja tehnilised ruumid on maa-alustel korrustel. Kvartali omanäolisust rõhutab paiknemine tugeval reljeefil ja sellest tulenevalt huvitava maastikulahendusega õueala. Vahelduv ja põnev ruum on liigendatud privaatseks ja poolavalikuks tsooniks, mille vahele on moodustunud eesaiad. D2 kvartali sisehoovis on võimalik pidada mõnusalt pikniku, mängida mänguväljakul või nautida linnast lahkumata looduslähedast keskkonda. Sisehoovis leidub nii looduslikke aasakooslusi kui ka viljuvaid puid ja põõsaid. Hoonete autoriks on Peeter Pere Arhitektid. Sisehoovi on lahendanud Kino Maastikuarhitektid. D2 kvartali esimene etapp valmib aastal 2021.

F kvartal

F kvartali miljööväärtusliku hoonestusala moodustavad 18 kolmekorruselist korterelamut, igas elamus 7 korterit. Kvartalis on esindatud kolm erinevat majatüüpi- uus, rekonstrueeritav ja makettmaja. Hoonete arhitektid Apex Arhitektuuribüroost on lähtunud printsiibist, et oleks selgelt aru saada, millise hoonetüübiga on tegu:
Rekonstrueeritavate hoonete värviskeem on ajastu ja miljööalade üldpõhimõtetest lähtuv. Maketthooned vastanduvad ajaloolistele rekonstrueeritavatele hoonetele värviskeemi poolest, kasutatud on monokroomset heledat värvilahendust. Uus hoonestus vastandub lisaks kaasaegsele värvilahendusele ka kaasaegse arhitektuurikeelega.
Hoovialad on piiritletud puitlippaiaga, hooviprojekti põhikontseptsioon tugineb ideel “mereni” ning seega on hoovide keskseks teljeks siht mere suunas. Sellele sihile on kavandatud kvartali elanikele ühine tegevusruum: mänguplatsid, istumisalad, rattaparklad, haljasalad.
Miljööala sõiduteedel taastatakse munakivikatend ning ka tänavalt sisehoovi suunduvad jalakäiguteed on kavandatud samuti munakivimaterjalist. Sellega vihjatakse kvartali ajaloolisele pärandile ning nii saab hoovisissepääs piduliku sissejuhatuse.

E kvartal

E kvartalis on valminud Peeter Pere Arhitektide poolt projekteeritud kolm sarnase välisilmega viiekordset elamut, igas elamus 25 korterit. Põhimahust eenduvatelt rõdudelt avanevad merevaated. Rõdude paigutus ja kuju annab fassaadidele iseloomuliku rütmi. Värvilahendus tuleneb Kopli liinide ajaloolisel alal olnud hoonete viimistlusest. Parkimine on lahendatud hoonete all ühise maa-aluse parkimiskorrusega. Sisehoovis paiknevad kaks laste mänguväljakut.

Ranna-ala

Kopli liinide rannapromenaadi I etapp on valminud koos mitmete puhke-, mängualadega. Perspektiivis pikeneb ranna-promenaad veelgi ning Sepa tn lõpetuseks rajatakse vaateplatvorm koos hooajalise rannakohvikuga.